Direct naar de content
Je ziet armen van vrouwen die de handen over elkaar heen hebben gelegd.

Partners

De regionale ADB’s werken samen met andere organisaties en instellingen. Bijvoorbeeld bij het opzetten en uitvoeren van themagerichte projecten. Ook op landelijk niveau zoekt Discriminatie.nl de samenwerking op. Het gaat daarbij vooral om landelijk opererende en georganiseerde belangenorganisaties, de politie, het Openbaar Ministerie, kennisinstituten en verschillende ministeries.

Een belangrijk product van de antidiscriminatiebureaus is een jaarlijkse, landelijke rapportage. Daarin zijn de (geanalyseerde) cijfers opgenomen over gemelde discriminatie bij alle ADB’s, de politie, het College voor de Rechten van de Mens, MiND, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Deze rapportage geeft ieder jaar het meest complete zicht op de gemelde discriminatie in Nederland.