Direct naar de content
Voorpagina van de rapportage Discriminatiecijfers in 2021. Foto van grotegroep mensen.

Discriminatiecijfers in 2021

Discriminatiecijfers in 2021 geeft een beeld van geregistreerde discriminatie-incidenten in Nederland. In de rapportage worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatiebureaus samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND), de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Discriminatiecijfers in 2021 is samengesteld door Art.1 in opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).  De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Discriminatie.nl.

Nadere informatie kunt u telefonisch verkrijgen bij Stefano Frans van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus (06 40 12 10 67) of Mireille Beentjes van de politie (06 13 73 99 57).

Discriminatiecijfers in 2021 is gepubliceerd op 24 mei 2022. Vanwege een correctie is op 28 juli 2022 een nieuwe versie geplaatst. In de tabel op bladzijde 21 gaat het om 321 incidenten waarbij sprake is van bedreiging op grond van seksuele gerichtheid.

Download hier de Toelichting discriminatiecijfers 2021