Direct naar de content
Je ziet de titel van het landelijke rapport 'Discriminatiecijfers 2022"met een vage foto van benen van mensen.

Discriminatiecijfers in 2022

Discriminatiecijfers in 2022 geeft een beeld van geregistreerde discriminatie-incidenten in Nederland. In de rapportage worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatiebureaus samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND), de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Discriminatiecijfers in 2022

Lees hier een toelichting op de cijfers van 2022

Discriminatiecijfers in 2022 is samengesteld door Art.1 in opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).  De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Discriminatie.nl.

Nadere informatie kunt u telefonisch verkrijgen bij Stefano Frans van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus (06 40 12 10 67).