Direct naar de content
Drie vrouwen en een man zitten achter bureaus. Ze zijn aan het werk en overleggen met elkaar. Daarnaast staan een man en vrouw die met elkaar in gesprek zijn. De groep wordt van bovenaf gezien.

Monitor Arbeidsdiscriminatie

In de Monitor Arbeidsdiscriminatie wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmarktmeldingen bij antidiscriminatievoorzieningen in de periode 2015-2019. Onderdeel van de monitor is een casestudy naar zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie op grond van herkomst bij werving en selectie en op de werkvloer. Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar mogelijkheden en drempels die betrokkenen tegenkomen bij de aanpak van deze discriminatie. De monitor is een uitgave van Discriminatie.nl, de vereniging van antidiscriminatievoorzieningen.