Direct naar de content

Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022

Deze monitor geeft een overzicht van meldingen bij antidiscriminatiebureaus en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verzoeken en oordelen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022

Lees hier een toelichting op de totstandkoming van de cijfers van 2022