Direct naar de content

Monitor Discriminatie Limburg 2021

De Monitor Discriminatie 2021 Limburg geeft een overzicht van meldingen bij antidiscriminatiebureaus en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verzoeken en oordelen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deze monitor bestaat uit een interactieve pdf. Sommige webbrowsers geven deze rapportage niet goed weer. Je kunt dan de online versie lezen. Voor de weergave met de hoogste kwaliteit gebruik je Acrobat Reader.

Inzicht in discriminatie

Mensen die discriminatie ervaren kunnen dit onder meer melden bij een antidiscriminatiebureau of de politie. Ze kunnen ook een verzoek indienen om een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Antidiscriminatiebureaus, politie en College registreren deze meldingen en verzoeken. Cijfermatig bekeken bieden deze registraties gezamenlijk inzicht in het soort incidenten dat zich voordoet, wie erdoor getroffen worden en op welke plekken dat gebeurt – informatie die van wezenlijk belang is om effectief iets tegen discriminatie te doen.

Project Regionale rapportage discriminatiegegevens

Met financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Politie werken ADV’s en politie sinds 2013 samen om discriminatiecijfers in regionale rapporten op een uniforme en daardoor vergelijkbare manier te presenteren. De monitors uit 2016 en daarna zijn digitaal beschikbaar, voor oudere uitgaven kun je contact opnemen met het antidiscriminatiebureau uit de regio van de politie-eenheid.

Over negen van de tien politie-eenheden, en over de provincie Utrecht, zijn in 2022 jaarrapporten over discriminatie verschenen, namelijk de politie-eenheden Amsterdam, Den Haag Limburg, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Oost-Nederland, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en de provincie Utrecht.

Eerdere uitgaven