Direct naar de content
Je ziet hier de voorkant van de monitor van Noord-Holland met daarop een landkaartje en gekleurde silhouetten van mensen.

Monitor Discriminatie Noord-Holland 2022

Deze monitor geeft een overzicht van meldingen bij antidiscriminatiebureaus in Noord-Holland en van door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verzoeken en oordelen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Monitor Discriminatie Noord-Holland 2022

Lees hier een toelichting op de totstandkoming van de cijfers van 2022