Direct naar de content
Je ziet de voorkant van de monitor 2022 Oost-Brabant met daarop een landkaartje en gekleurde silhouetten van mensen.

Monitor Discriminatie Oost-Brabant 2022

Deze monitor geeft een overzicht van meldingen bij antidiscriminatiebureaus en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verzoeken en oordelen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deze monitor bestaat uit een dynamisch document, te lezen vanaf een mobiele telefoon, een desktop pc, laptop of tablet. Volg de link om de monitor te lezen:

Monitor Discriminatie Oost-Brabant 2022

Lees hier een toelichting op de totstandkoming van de cijfers van 2022.