Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Regio
Amsterdam

Heb jij wel eens met discriminatie te maken? Meld het wél. Jouw ervaring telt. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Wie zijn wij

Discriminatie.nl Regio Amsterdam bestaat uit een toegewijd team van professionals dat zich inzet voor gelijke behandeling en het aanpakken van discriminatie op verschillende fronten. Met jarenlange ervaring staan we klaar om jouw verhaal te horen en je te ondersteunen bij het nemen van de nodige stappen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

 • Meldpunt Discriminatie: Maak gebruik van ons meldpunt om discriminatie-incidenten te rapporteren. Jouw melding is de eerste stap naar verandering.
 • Juridisch Advies: Onze experts bieden juridisch advies en begeleiding om je te helpen bij eventuele juridische stappen.
 • Ondersteuning en Begeleiding: We bieden emotionele ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces. Je staat er niet alleen voor.
 • Voorlichting en Bewustwording: Ontdek onze educatieve programma’s die gericht zijn op het vergroten van bewustwording en het creëren van een inclusievere samenleving.

Wij zijn er om jouw rechten te beschermen en om samen te streven naar een wereld zonder discriminatie. Samen kunnen we het verschil maken. Neem contact met ons op, meld incidenten, en laten we samen werken aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving.

Wil je meer informatie over Discriminatie.nl Regio Amsterdam of wil je onze rapporten en onderzoeken bekijken? Kijk dan op: www.mdra.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie nu eigenlijk?

  Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Leiden alle ervaringen met discriminatie tot een melding of klacht?

  Nee. Niet iedereen die met discriminatie wordt geconfronteerd zal hier melding van maken. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand niet aan de bel trekt bij ons.

  Om te beginnen verschillen mensen in hun reactie op discriminatie: de een wuift een incident weg als onbelangrijk, de ander spreekt iemand er direct op aan, weer een ander trekt zich terug in de eigen groep om zichzelf tegen discriminatie te beschermen. Een tweede reden kan zijn dat mensen zichzelf niet als slachtoffer willen zien, wat volgens hen wel gebeurt bij een melding. Een derde reden is dat mensen bang kunnen zijn om een melding te maken: ze hebben bijvoorbeeld in het dagelijks leven veel te maken met de veroorzaker (denk aan een buurman of collega) of zijn van de veroorzaker afhankelijk (zoals een onderwijzer of werkgever). Maar wat ook een hele belangrijke reden is, is dat het in veel gevallen moeilijk is om discriminatie te herkennen, laat staan te bewijzen.

 • Hoe kan ik een melding doen?

  Een melding doen van discriminatie kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier is om het meldformulier in te vullen. Met je gegevens wordt altijd vertrouwelijk omgegaan. Andere manieren zijn:
  Bel ons of stuur een Whatsapp naar: 020 – 638 55 51
  Stuur een mail naar [email protected]
  Maak een afspraak en kom bij ons langs op: Hobbemakade 29-H

Ben jij gediscrimineerd?

Of zag je het bij iemand anders? Meld het! Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.