Direct naar inhoud

Over
Discriminatie.nl
Regio
Amsterdam

In onze samenleving moet je jezelf kunnen zijn. Elke melding nemen we serieus. Wij luisteren naar jouw verhaal en zoeken met jou naar de beste oplossing. Dat doen we discreet en zorgvuldig. Wij ondersteunen, bieden hulp en bemiddelen. Vaak treden we namens jou op en zoeken contact met de veroorzaker. Wil je alleen melden zonder verdere actie? Dat kan ook. Want iedere melding telt!

Onze missie

Discriminatie.nl Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en aanpakken van discriminatie en racisme en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen inclusief alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen.

Onze kerntaken

Onze kerntaken zijn klachtenbehandeling, -bemiddeling en registratie, (beleids)advisering, monitoring en onderzoek, inclusief het opkomen voor collectieve belangen inzake het tegen gaan van discriminatie en racisme in de breedste zin van het woord.  Het Meldpunt is er voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Stadsgebied Driemond-Weesp. Onze werkzaamheden richten zich op verbinding en tegen discriminatie op alle gronden en terreinen in onze samenleving.

Organisatie & bestuur

Het team van Discriminatie.nl Regio Amsterdam bestaat uit zes klachtenconsulenten, een klachtencoördinator, een beleidsmedewerker, een projectmedewerker en een office manager, die onder leiding staan van de directeur Jerrol Marten.

De Governance code van Discriminatie.nl Regio Amsterdam geeft richting aan de wijze waarop de directie, het team en het bestuur functioneren.
Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de doelstelling van de Stichting. Klik op deze link om te zien wie onze bestuursleden zijn.

ANBI-status

Discriminatie.nl Regio Amsterdam is door de belastingdienst aangewezen als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Giften aan Antidiscriminatibureau Regio Amsterdam zijn giften gedaan aan goede doelstellingen en aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bekijk via deze link het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Publicaties

Onze jaarrekeningen en onze jaarverslagen vind je op de pagina Cijfers & Jaarverslagen.
Onze rapporten en onderzoeken vind je op de pagina Rapporten & Onderzoek.

Verdere belangrijke gegevens