Direct naar de content
Je ziet Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde nieuwe voorzitter Discriminatie.nl

Sjaak van der Linde is benoemd als voorzitter van de landelijk vereniging tegen discriminatie, Discriminatie.nl. Hij volgt daarmee Stefano Frans op die zijn loopbaan voortzet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Discriminatie.nl behartigt de belangen van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) door hen landelijk te vertegenwoordigen en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Ook vormt de vereniging een uitwisselingsplatform waar leden van elkaars expertise gebruikmaken.

De volgende fase

Sjaak wil de vereniging naar een volgende fase brengen: ‘Een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie. Een ADV is de plek waar ze gehoord worden en ondersteuning krijgen. Vanaf volgend jaar treden al onze leden naar buiten als Discriminatie.nl waardoor we een landelijk en laagdrempelig steunpunt kunnen aanbieden. Daarbij is verdere professionalisering en een structurele en onafhankelijke financiering van de ADV’s hard nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit te kunnen waarborgen. Tenslotte behoeft de vereniging zelf versterking om de ontwikkelingen professioneel in goede banen te begeleiden. Hiervoor ga ik mij inzetten de komende jaren.’

Sjaak van der Linde combineert zijn rol als voorzitter met zijn functie als directeur-bestuurder van ADV RADAR. Ook de andere twee bestuursleden van Discriminatie.nl zijn verbonden aan een ADV. Wil je meer weten over Sjaak? Lees dan zijn verhaal via deze link of stuur een mailtje naar [email protected].