Direct naar de content

Slachtofferhulp Nederland en Discriminatie.nl slaan handen ineen

Discriminatie en delicten met een discriminatieaspect kunnen een grote emotionele impact hebben omdat ze een aanval op de identiteit van degene die het overkomt, het slachtoffer, vormen. Daarbij is het ook een aanval jegens een gemeenschap met dezelfde kenmerken of achtergrond. Dit kan sterke gevoelens van onrecht en onveiligheid veroorzaken, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Slachtoffers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning om recht en herstel te vinden. In Nederland zijn er gelukkig diverse voorzieningen voor hen.

Vertegenwoordigers van Discriminatie.nl en Slachtofferhulp Nederland (SHN) onderstreepten in verkennende gesprekken al dat samenwerking kan leiden tot meer volledige ondersteuning van mensen die gediscrimineerd zijn.

Daarom hebben zij voor de medewerkers van beide organisaties een basisdocument opgesteld, waarin de doelstellingen en werkwijzen van Slachtofferhulp en van de antidiscriminatiebureaus beschreven staan.

Door deze notitie te schrijven is deze eerste stap als een handvat voor hun achterban gerealiseerd. De notitie beoogt een impuls te geven aan de netwerksamenwerking om slachtoffers van discriminatie en van delicten met een discriminatieaspect beter te ondersteunen. Onze gezamenlijke focus is het vergroten van onze taakbekendheid en het voorzien in een volledig menu van ondersteuningsmogelijkheden.

Naast de landelijke samenwerking liggen er mooie kansen om op regionaal niveau de samenwerking verder uit te diepen. Contacten leggen, kennis uitwisselen, elkaar informeren en versterken: dat zijn de volgende stappen met het doel melders en slachtoffers van discriminatie en delicten met een discriminatieaspect beter en effectiever bij te staan.

Podcast

Om de samenwerking tussen SHN en Discriminatie.nl meer in beeld te krijgen hebben zij een podcast gemaakt. In de podcast is aan de hand van de ervaring van twee slachtoffers van hatecrime te horen welke rol een antidiscriminatiebureau kan hebben, en welke rol Slachtofferhulp Nederland heeft.