Direct naar de content
Een metalen beeld van het woord gemeentehuis

Sterk antidiscriminatiebureau centraal in lokale discriminatieaanpak

Antidiscriminatiebureaus beter zichtbaar maken en versterken in hun rol. Dat is een van de kabinetsplannen uit het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme.

Het kabinet onderstreept het belang van een lokale aanpak van discriminatie. Zo worden gemeenten gestimuleerd en ondersteund om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen, dat zichtbaar en merkbaar is voor de inwoners.

Lokale experts

De antidiscriminatiebureaus (ADB’s) spelen een belangrijke rol bij deze lokale aanpak. Ze zijn de ‘lokale expert’ en ‘een spin in het web’ voor andere organisaties die bij de lokale aanpak zijn betrokken, zoals de gemeente, het College voor de Rechten van de Mens, de politie en het Openbaar Ministerie.

Stefano Frans, voorzitter van Discriminatie.nl, is blij met de centrale rol voor ADB’s. “Dit sluit aan op onze eigen strategische koers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme ziet ons als belangrijke partners en heeft ons een duidelijke rol gegeven in de lokale aanpak.”

Meldproces verbeteren

Verbeterpunten bevat het programma ook. Zo wordt bekeken of het takenpakket kan worden uitgebreid met preventie en beleidsadvies (sommige ADB’s doen dat al) en kunnen ADB’s op meer plekken een rol spelen in de ketenaanpak. Ook wordt onderzocht hoe het meldproces kan worden verbeterd zodat melders er meer vertrouwen in hebben.

Nationaal Coördinator

Het Nationaal Programma is samengesteld door Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.