Direct naar de content
Je ziet verschillende vrouwen aan het werk in een fabriek

Arbeidsduur

In Nederland mag het feit dat je een vast of tijdelijk contract hebt geen reden zijn voor ongelijke behandeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden. In deze situaties kan bijvoorbeeld sprake zijn van discriminatie op grond van het soort contract:

  • Een werknemer met een tijdelijk contract wordt uitgesloten van senioren- en afbouwregelingen, pensioenregelingen en vakantieregelingen.
  • Een werknemer met een tijdelijk contract krijg geen dertiende maand uitbetaald, in tegenstelling tot collega’s met een vaste aanstelling.
  • Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt niet de jaarlijkse loonsverhoging toegekend.