Direct naar de content
Je ziet een vrouw met een baby in haar armen.

Geslacht

In Nederland worden personen van elke sekse in beginsel gelijk behandeld. De grond ‘geslacht’ beschermt vrouwen en mannen tegen ongelijke behandeling. Discriminatie vanwege zwangerschap valt ook onder discriminatie op grond van geslacht, evenals discriminatie van transgender, intersekse of non-binaire personen. In deze situaties kan bijvoorbeeld sprake zijn van discriminatie op grond van geslacht:

  • Het arbeidscontract van een werkneemster wordt niet verlengd omdat zij zwanger is.
  • In de krant verschijnt een vacature waarin specifiek wordt gezocht naar een mannelijke of vrouwelijke werknemer.
  • Een bedrijf wil geen dienstverband meer aangaan met een voormalig medewerkster die transgender is.