Direct naar de content
je ziet een aantal mensen basketball spelen in rolstoelen

Handicap/chronische ziekte

In Nederland mag je geen nadeel ondervinden van je handicap of chronische ziekte bij, onder andere, het zoeken naar of hebben van werk, bij het volgen van onderwijs, bij huisvesting, tijdens uitgaan of in het openbaar vervoer. In de volgende situaties In deze situaties kan bijvoorbeeld sprake zijn van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte:

  • Een uitzendorganisatie weigert een intakegesprek met een dove man vanwege zijn handicap.
  • Een visueel beperkte vrouw mag haar assistentiehond niet mee nemen naar de sportschool.
  • Een aanbieder van een regionaal openbaar vervoerbedrijf weigert een persoon in een rolstoel te helpen wanneer die gebruik wil maken van de bus.
  • Een werkgever weigert een sollicitant aan te nemen omdat deze een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.