Direct naar de content
Je ziet een straatbeeld met meerdere mensen.

Nieuw onderzoek: Verplicht beleid en meer preventie

Volgens nieuw onderzoek van adviesbureau Berenschot is het onacceptabel dat de mate waarin mensen geholpen worden bij het ervaren van discriminatie of racisme afhangt van de gemeente waarin zij wonen. Daarom moeten volgens Berenschot gemeenten verplicht worden een antidiscriminatiebeleid in te voeren.

Meer discriminatie dan meldingen

Momenteel krijgen gemeenten vaak weinig meldingen van discriminatie en racisme, waardoor gemeenten denken dat dit probleem niet aanwezig is onder hun inwoners en zij geen actie hoeven te nemen. Volgens de Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022 ligt het werkelijke aantal gevallen van discriminatie echter veel hoger dan het aantal meldingen dat binnenkomt bij gemeenten. Zo voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich in 2021 gediscrimineerd.

Het melden van discriminatie is volgens Berenschot dan ook bijzaak, de meeste Nederlanders willen dat discriminatie stopt, en het maakt hen minder uit hoe. De beste oplossing hiervoor is volgens de onderzoekers een nieuwe antidiscriminatiewet waarin gemeenten verplicht worden discriminatie en racisme te bestrijden.

Aanbevelingen

Momenteel is alleen een meldpunt voor discriminatieklachten verplicht, en verschilt de effectiviteit van antidiscriminatiebeleid per gemeente. Berenschot adviseert dan ook dat de regionale antidiscriminatiebureaus opgaan in één landelijke stichting, vergelijkbaar met Slachtofferhulp, waardoor de bureaus herkenbaarder zijn voor burgers. Ook adviseert Berenschot dat deze stichting zich meer richt op preventie, wat op dit moment voornamelijk de taak is van gemeenten en waarvoor het budget bij de regionale bureaus vaak ontbreekt.

Antidiscriminatiebureaus, en de inwoners die zij bedienen, zijn momenteel namelijk te afhankelijk van de beleidskeuzes en politieke kleur van gemeenten. Sommige gemeenten gebruiken hun budget voor de aanpak van discriminatie en racisme voor andere zaken, zoals het onderhoud van lantaarnpalen.

Reactie Discriminatie.nl

De verschillende antidiscriminatiebureaus die zijn aangesloten bij Discriminatie.nl, als ook het bestuur van Discriminatie.nl zijn meegenomen in het onderzoek van Berenschot. Zij staan bovendien achter de bevindingen en conclusies die in het onderzoek worden getrokken: ‘’En nu is het hopen dat het kabinet de aanbevelingen snel zal doorvoeren!’’

Het hele onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd, kun je downloaden via deze link.