Direct naar de content
Vrouw met hijab zit achter bureau en neemt deel aan online vergadering

Wat als je geen hoofddoek mag dragen op je werk of stage?


Mag een werkgever verbieden om een hoofddoek, kruisje, keppeltje of andere religieuze uiting te dragen op het werk of tijdens een stage? Alleen in uitzonderlijke gevallen, blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

In berichten van de media lijkt het soms alsof werkgevers de vrijheid hebben om religieuze uitingen te verbieden. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. De Europese rechter wil namelijk tolerantie, respect en acceptatie van diversiteit aanmoedigen en maakt een verbod daarom zo moeilijk mogelijk. Werkgevers mogen alleen een neutraliteitsbeleid voeren als dit noodzakelijk is voor de organisatie. En dat moeten ze ook kunnen bewijzen. Eén boze klant of collega is dus niet genoeg.


Voorwaarden neutrale uitstraling

Nederlandse werkgevers die een neutrale uitstraling eisen, moeten onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De werkgever moet kunnen aantonen dat neutraliteit noodzakelijk is voor de organisatie.
• De werkgever moet een neutraliteitsbeleid hebben.
• Het verbod mag niet misbruikt worden ten nadele van werknemers die vanwege religieuze geboden bepaalde kledingvoorschriften dragen.
• Het verbod moet voor alle zichtbare symbolen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen gelden.


Vrijheid van godsdienst

In Nederland is de vrijheid van godsdienst in de grondwet vastgelegd. Het verbieden van een hoofddoek en andere religieuze uitingen op het werk of tijdens een stage beperkt de vrijheid van godsdienst. En het maakt het moeilijker een baan te vinden voor mensen die vanwege religieuze geboden bepaalde kledingvoorschriften dragen.

Maak altijd melding


Ons advies is om altijd melding te maken als een werkgever een hoofddoek of andere religieuze uiting verbiedt. Het antidiscriminatiebureau in jouw regio kan je advies geven over je persoonlijke situatie en eventuele vervolgstappen.

Hoofddoek of andere religieuze uitingen verboden op het werk?