Direct naar inhoud

Klachtenregeling

Klachtenregeling Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Wat kun je in dat geval doen?

 1. Ga in gesprek met de betrokken medewerker en geef aan wat de klacht is. Je kunt samen op zoek gaan naar een oplossing.
 2. Vraag om een gesprek met de leidinggevende van de medewerker. De leidinggevende gaat samen met jou op zoek naar een manier om de zaak naar tevredenheid te behandelen.

Wanneer een gesprek je onvrede niet wegneemt of als er geen gesprek mogelijk is, dan kun je een officiële klacht indienen bij de coördinator van het Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland, Erik Schaap. Je kunt een brief sturen naar hem sturen (Botenmakersstraat 42, 1506 TE Zaandam) of een e-mail: [email protected].

Wat moet er minimaal in de klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. De naam van de medewerker die je zaak heeft behandeld
 5. Korte omschrijving van de klacht.

Mondeling
Mocht je vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn om je klacht schriftelijk in te dienen, dan kun je een afspraak maken bij het kantoor van Discriminatie.nl in Zaandam.

Wat gebeurt er met je klacht?
Nadat Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland je klacht heeft ontvangen, krijg je binnen tien werkdagen een bewijs van ontvangst toegezonden. De coördinator heeft daarna zes weken de tijd om je klacht te laten onderzoeken door een vertegenwoordiging van het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met je opgenomen en/of word je uitgenodigd voor een gesprek.

Uiterlijk tien weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht van het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland.

Neemt Discriminatie.nl alle klachten in behandeling?
Alle klachten worden in behandeling genomen, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

Klacht tegen de coördinator van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland
Als je klacht gericht is tegen de bureaucoördinator kun je je brief richten aan het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland, onder vermelding van ‘Klacht’. Gebruik dan dezelfde adresgegevens als hiervoor genoemd.

Wat moet er minimaal in je klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. Korte omschrijving van de klacht 

Wat gebeurt er met uw klacht?
Nadat Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland je klacht heeft ontvangen, wordt de klacht doorgezonden aan de voorzitter van het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland. Je ontvangt van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland binnen tien werkdagen een schrijven waarin staat vermeld dat je klacht is ontvangen en doorgestuurd.
(Een delegatie van) het bestuur heeft daarna zes weken de tijd om je klacht te onderzoeken. Het kan zijn dat je binnen deze periode wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Uiterlijk tien weken na ontvangst van je klacht ontvang je van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Klacht indienen bij de Externe Klacht Commissie Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst van de ingediende klacht, dan is er nog een mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de Externe Klacht Commissie van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen waar Discriminatie.nl bij aangesloten is. Informatie over deze procedure is hier te vinden.