Direct naar inhoud

Onderwijs

Onderwijs over discriminatie

Ook op school komen discriminatie en vooroordelen regelmatig voor. Docenten en leerlingen kunnen worstelen met vragen hierover. Wat zijn vooroordelen? Hoe kun je discriminatie herkennen? Wat kun je doen tegen pesten? Hoe ga je om met discriminerende grapjes en gedrag? Hoe kunnen wij zorgen dat leerlingen met respect met elkaar omgaan op school en in de klas?
Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland kan op verschillende manieren begeleiding en ondersteuning bieden bij dit soort vragen.

Gastlessen

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs verzorgen wij gastlessen over vooroordelen en discriminatie. In overleg met de docent of school bepalen we de inhoud en werkvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer aandacht geven aan een bepaalde discriminatiegrond, zoals seksuele gerichtheid, afkomst of lichamelijke beperking. Maar als vuistregel richten wij de lessen op discriminatie in den brede, met aandacht voor alle discriminatiegronden.
De gastlessen vinden soms plaats in het kader van maatschappelijke vorming of maatschappijleer. Vaak zijn de lessen onderdeel van een thema- of projectweek. In de lessen werken we veel met beelden (korte filmpjes, foto’s en dergelijke) en zijn er activerende werkvormen waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan.

Lesaanbod primair en voortgezet onderwijs

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland wil scholen graag bijstaan bij het naar eigen wens voorlichting geven over het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Naast het nieuwe schoolaanbod is het altijd mogelijk om voor iedere leeftijd een les op maat aan te vragen.
Een les kan gaan over algemene thema’s, bijvoorbeeld anders zijn, identiteit, vooroordelen, discriminatie en/of racisme. Het is ook mogelijk om meerdere onderwerpen te bundelen tot een project.
Wij maken graag een afspraak om samen tot een lesinvulling te komen die goed aansluit bij het leerlingenniveau en bij hetgeen er speelt in de klas of op school.
Voorlichtingen zijn gratis in Zaanstad, Purmerend, Wormerland, Oostzaan en Waterland. Tegen betaling kunnen ze ook worden aangeboden in Edam-Volendam en Landsmeer.

Advies en voorlichting

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland geeft ook voorlichting en training over discriminatie en discriminatiebestrijding aan docententeams. Bijvoorbeeld om docenten te trainen hoe zij zelf op discriminatie in de school kunnen reageren of om hen te leren discriminatie en vooroordelen bij leerlingen te herkennen.
Daarnaast kunnen wij advies en ondersteuning aanbieden aan het management of bestuur van de school, bijvoorbeeld bij het opstellen van een gedragscode of protocol rond discriminatie.

Projecten

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland voert ook projecten uit op scholen. Op dit moment werken wij in deze projecten met gastsprekers die een persoonlijk verhaal vertellen in relatie tot de thema’s ‘er bij horen’, ‘je mag er zijn zoals je bent’ en ‘mensenrechten’. De lessen met deze gastsprekers zijn ingebed in lessen over vooroordelen, discriminatie en mensenrechten. Aan het einde van het project maken de leerlingen een werkstuk dat zij aan hun ouders en andere belangstellenden presenteren.
Ieder schooljaar ontwikkelt Discriminatie.nl nieuwe projecten.

Project op maat

Het is mogelijk om in overleg een project op maat te organiseren en/of uit te voeren dat gericht is op uw wensen en situatie.
Voor meer voorbeelden van projecten op school kunt u ook kijken in ons projectarchief.

Werkstukkenservice

Leerlingen die een werkstuk of spreekbeurt maken over discriminatie en discriminatiebestrijding kunnen langskomen in ons documentatiecentrum voor informatie en materiaal.

Info en aanvraag

Voor meer informatie of het aanvragen van een voorlichting of training: bel 075-6125696 of [email protected].

Voorbeelden van gastlessen

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland biedt voorlichting aan voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gastlessen.

Basisscholen

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland verzorgt lessen voor de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. Thema’s voor groep 4, 5 en 6 zijn ‘We zijn allemaal anders en allemaal gelijk’ en ‘Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en hoort op zijn eigen manier bij de groep’. In deze lessen behandelen we ook vooroordelen, pesten/buitensluiten en opkomen voor anderen.

De lessen voor groep 7 en 8 gaan verder in op vooroordelen en thema’s die daarmee samenhangen, zoals discriminatie, gelijke behandeling, je eerste indruk, hoe om te gaan met vooroordelen en het maken van regels in een democratie.

Abracazebra: les over vooroordelen aan de hand van een betoverend verhaal over een bijzondere zebra. (groep 4, duur: 60 minuten)

Identiteit en kwaliteit: les over de waarde van ‘anders zijn’ aan de hand van een pakkend verhaal over een schaap en afgesloten met het Kinderkwaliteitenspel. (groep 5 en 6, eventueel ook groep 4, duur: 50 minuten)

Allemaal anders, allemaal gelijk: les over vooroordelen en het gegeven dat mensen altijd behoren bij verschillende groepen. (groep 5 en 6, duur: 60 minuten)

Wie is wie?: les over vooroordelen, hoe ze werken en hoe er mee om te gaan. Aan de hand van een spel met een intrigerend verhaal over een schoolsituatie en met kaartjes met foto’s van leeftijdgenoten. (groep 7 en 8, duur: 60 minuten)

Vooroordelenkoffer: les over vooroordelen en de diverse thema’s die daar op aansluiten, aan de hand van een speurtocht langs kleurrijke kaarten met opdrachten, foto’s en puzzels. De kaarten staan opgesteld in de klas of een andere ruimte. De leerlingen doen de speurtocht in tweetallen. (groep 7 en 8, duur: 1,5 uur)

Voortgezet onderwijs

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland verzorgt lessen op maat voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De lessen behandelen de thema’s:

Identiteit, vooroordelen en discriminatieEen les aan de hand van casussen die de leerlingen in groepjes bespreken, enkele filmpjes en een interactief spel over identiteit. Een mens wil beoordeeld worden als uniek persoon met een eigen identiteit en niet worden weggezet als lid van een groep. Je identiteit bepaal je graag zelf, maar soms beoordelen mensen jou op grond van vooroordelen. Dit kan leiden tot discriminatie. Jezelf kunnen zijn vindt iedereen belangrijk en is alleen mogelijk als mensen respectvol met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten. Artikel 1 van de Grondwet, de Wet Gelijke Behandeling en de strafwet beschermen ons tegen discriminatie en in deze wetten is ons recht op een gelijke behandeling vastgelegd. (duur: 45 tot 70 minuten, in overleg met de school)

De rechten van de mensHet recht op een gelijke behandeling en het recht om niet gediscrimineerd te worden zijn mensenrechten. De mensenrechten gelden voor ieder mens, waar ook ter wereld. De leerlingen buigen zich in deze les in tweetallen over de mensenrechten aan de hand van een aansprekende poster, waarbij ze ook nadenken over het belang van deze rechten in hun eigen leven. We koppelen de mensenrechten aan actuele thema’s zoals het recht op privacy, de rechten van vluchtelingen en het recht op een nationaliteit. De mensenrechten spreken niet voor zich: er kunnen zich altijd maatschappelijke situaties voordoen die inbreuk zouden kunnen maken op de mensenrechten. Het is belangrijk hierover na te denken en hierover in discussie te gaan. (45 tot 60 minuten, in overleg met de school).

Volwassenen

In overleg verzorgen wij voor uw groep/publiek een voorlichting of training op maat.