Direct naar inhoud

Over
Discriminatie.nl
Zaanstreek-Waterland

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. We vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. Samen maken we het verschil.

Wie zijn wij?

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland is in 1996 voortgekomen uit de Stichting Meldpunt Discriminatie Zaanstreek en was toen alleen werkzaam in de regio Zaanstreek. Begin 2002 is het werkgebied van het bureau uitgebreid naar de gemeente Purmerend en daarna kwamen ook de andere Waterlandse gemeenten erbij. Sinds 1 januari 2024 opereert het bureau onder de naam Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland.

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van alle discriminatiegronden (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.) Iedereen kan bij ons terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.
We behandelen en registreren individuele klachten, doen onderzoek, organiseren preventieprojecten, geven voorlichting en trainingen en adviseren organisaties op het gebied van antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Discriminatie.nl heeft twee vestigingen: in Zaandam en in Purmerend. Vanuit deze twee kantoren is Discriminatie.nl actief voor alle zeven gemeenten van de Zaanstreek en Waterland. Bij Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland zijn zes professionele medewerkers in dienst die zich bezighouden met de uitvoering van het takenpakket.
Hiernaast zet een aantal deskundige vrijwilligers, onder wie de bestuursleden, zich in voor het bureau.
Discriminatie.nl is aangesloten bij de gelijknamige branchevereniging.

Doen waar we goed in zijn

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland probeert op verschillende manieren om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Dat doen we onder meer door:

Werkgebied

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland is werkzaam in zeven gemeenten. In de Zaanstreek zijn dat Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. In de regio Waterland zijn dat Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer. Voor alle gemeenten in ons werkgebied vervult ons bureau de wettelijke taak van onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Inwoners van de aangesloten gemeenten kunnen bij Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland terecht voor advies en ondersteuning als zij discriminatie ervaren. Met uitzondering van Landsmeer en Edam-Volendam kunnen individuen en organisaties ook kosteloos gebruikmaken van de vele preventieprojecten van ons bureau (zoals gastlessen in het onderwijs).

Bestuur en organisatie

In het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland hebben de volgende personen zitting:
R. Kremers – voorzitter
H. Polat – secretaris
P. de Hen-Rier – penningmeester
M. Pocornie – lid
J. Fraenk – lid
De jaarrekeningen, werkplannen en andere documenten zijn te vinden op onze pagina met publicaties.

Voor gemeenten

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland voert voor gemeenten de wettelijke taak uit van antidiscriminatievoorziening. Alle informatie die een ambtenaar of bestuurder van een gemeente nodig heeft voor het beheer van een antidiscriminatiedossier is te vinden op de pagina Antidiscriminatiebeleid gemeenten.

Klachtenregeling

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wat je in dat geval kunt doen, lees je in onze klachtenregeling.

Overige gegevens

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41232120.