Direct naar inhoud

Projecten

Voorlichting over discriminatie

Door bewustwording te creëren kan discriminatie worden voorkomen en bestreden. Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland geeft trainingen, workshops en voorlichting over vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie. Dat doen we op scholen, in buurtcentra, maar ook bij bedrijven, stichtingen en andere instellingen. In overleg met u bepalen we de inhoud en werkvorm.

Voor wie verzorgt Discriminatie.nl voorlichting?

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland verzorgt voorlichting en training voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder:

Basis-, middelbaar en beroepsonderwijs. Voor meer informatie: zie onderwijs.

Belangenverenigingen en zelforganisaties.

Professionals, zoals docenten, politie en welzijnswerkers.

Opvragen van materiaal en ideeën

U kunt bij ons ook voorlichtingsmateriaal (folders e.d.) aanvragen of langskomen om uw eigen ideeën voor een voorlichting of training te bespreken en uit te werken.

Info en aanvraag

Voor meer informatie of het aanvragen van een voorlichting of training: Bel 075-6125696 of mail naar [email protected]

Trainingen en workshops over vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie

Training ‘Omgaan met discriminatie?’

In deze training bespreken we hoe om te gaan met discriminerende uitlatingen en discriminerende situaties. Voor veel mensen is het bijvoorbeeld moeilijk om te reageren op discriminerende uitlatingen. Vaak ook is men achteraf ontevreden over de eigen reactie en het effect dat daarmee is bereikt.
Soms is het lastig om discriminatie te herkennen en adequaat in te grijpen in een situatie. In deze workshop werken we zowel aan casussen die de trainer inbrengt als aan casussen die de deelnemers voorleggen.
De training is specifiek bedoeld voor docenten, maatschappelijk werkers en andere hulp- en dienstverleners

Training ‘Melden helpt’

Een training voor elke professionele instelling of vrijwilligersorganisatie die intermediairs discriminatie wil opleiden. De intermediairs krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om verschillende vormen van discriminatie binnen de eigen organisatie te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Training ‘Als je verder kijkt…’

Een training voor maatschappelijk werkers en andere hulp- en dienstverleners met aandacht voor het (leren) herkennen van discriminatie in de hulpvraag van cliënten.

Training of voorlichting op maat

Op aanvraag bieden wij een training of voorlichting op maat.