Direct naar inhoud

Vacatures

Bestuurssecretaris

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid zoekt het bestuur van Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland een bestuurssecretaris (m/v/x). Discriminatie.nl is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie. We streven naar een samenleving zonder uitsluiting, die iedereen gelijke kansen biedt. Dat doen we onder meer door het ondersteunen en adviseren van mensen die discriminatie ervaren, het geven van trainingen en voorlichting en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, organisaties en bedrijven.

Organisatiestructuur Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland

Bij Discriminatie.nl, dat in zeven gemeenten actief is, werken zes medewerkers in loondienst. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers werkzaam, onder wie de zes bestuursleden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene leden. Het bestuur komt gemiddeld eens per twee maanden in vergadering bijeen. De organisatie kenmerkt zich door een open interne structuur.

Bestuurstaken:

Het dragen van de algemene eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

Het ontwikkelen en vaststellen van beleid.

Het toezicht houden op de uitvoering van het beleid.

Het uitvoeren van de werkgeverstaken (waaronder het aanstellen en eventueel ontslaan van personeel).

Het bewaken van een verantwoorde besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Het vaststellen van de financiƫle rapportages en verantwoordingen.

Het vaststellen van de (meerjaren-)begroting.

Het vaststellen van werkplannen, jaarverslagen en projectplannen.

Het onderhouden van strategische externe contacten.

Het afleggen van externe verantwoording.

Voor de secretaris geldt daar bovenop dat hij/zij de bestuursvergaderingen notuleert.

Van de bestuursleden wordt het volgende gevraagd:

Bekendheid met en betrokkenheid bij de achtergronden en gevolgen van discriminatie.

Goed kunnen functioneren in een team.

Een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Goede contactuele vaardigheden.

Een empathisch vermogen.

Een tijdsinvestering van (gemiddeld) ongeveer vier uur per maand.

Wij bieden:

Een inspirerende werkplek.

Een gemotiveerd en betrokken team van onbetaalde en betaalde medewerkers.

Vergoeding van de in Discriminatie.nl-verband gemaakte onkosten.

Sollicitatieprocedure:

Informatie over de vacature is op te vragen bij Erik Schaap (coƶrdinator): tel. 075-6125696. Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland, Botenmakersstraat 42, 1506 TE Zaandam of per mail naar [email protected].