Direct naar inhoud

Behandeling
melding

 1. Een melding van mogelijke ongelijke behandeling komt binnen bij Discriminatie.nl Zeeland (telefonisch, per e-mail, of via het online meldformulier).
 2. De klachtbehandelaar van Discriminatie.nl Zeeland vraagt of u een klacht wil maken van de situatie, of alleen een melding. In het geval van een melding wordt de situatie alleen geregistreerd in het systeem, zodat deze meetelt in de landelijke en lokale discriminatiecijfers. In het geval van een klacht kan Discriminatie.nl Zeeland samen met u onderzoeken of er verdere stappen kunnen worden gezet.
 3. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan telefonisch of op ons kantoor in Goes. Tijdens dit gesprek kunt u uw klacht verder toelichten.
 4. Discriminatie.nl Zeeland onderzoekt de klacht en kijkt welke mogelijkheden er zijn om verdere stappen te zetten. Wij leggen deze mogelijkheden aan u voor. Discriminatie.nl Zeeland zet nooit stappen zonder toestemming van u als melder.
 5. Na onderzoek van de melding zijn er verschillende mogelijkheden:
  – Wij starten een klachtenprocedure. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij een brief sturen naar de organisatie waardoor u zich ongelijk behandeld voelt. Of dat wij een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en deze organisatie. Een laatste optie is dat wij namens u een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens.
  – Wij geven advies / informatie. Wij verwijzen u bijvoorbeeld door naar een organisatie die geschikter is om u bij te staan.
  – Wij ondersteunen u bij het doen van aangifte bij de politie.
  – Wij zetten samen met u een andere stap, afhankelijk van de inhoud van uw melding.

Een aantal aandachtspuntjes: